STS Borchardt
TROCHĘ HISTORII O ŻAGLOWCU

“Kapitan Borchardt” jest najstarszym żaglowcem pływającym obecnie pod polską banderą. Został zwodowany w Holandii w 1918 roku i służył początkowo jako oceaniczny statek towarowy. Przebudowany w 1989 roku, wyposażony w czternaście kabin. Do Polski sprowadzony po zakupie od szwedzkiego armatora pod nazwą Najaden jako statek szkolny. Kupiony przez obecnego właściciela 30 sierpnia 2011 roku. Uroczystość nadania nazwy odbyła się 8 października tego samego roku. Jednostkę nazwano imieniem kapitana Karola Olgierda Borchardta. Matką chrzestną żaglowca została wiceminister infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

STS Kapitan Borchardt kwateruje do 32 załogantów w dwu-, trzy- lub czteroosobowych kabinach o podwyższonym standardzie,
z których wszystkie wyposażone są w klimatyzację oraz łazienkę. Przestronny pokład oraz mesa wyposażona w rzutnik
pozwalają na zorganizowanie szkolenia, czy warsztatów.

Stałą załogę stanowią: kapitan, bosman, mechanik i kuk oraz czterej oficerowie wachtowi.

CO w roku 2024

Jak co roku startujemy z nową edycją rejsów na żaglowcu Kapitan Borchardt. Jako lider w tej dziedzinie rejsów nasi załoganci podczas siedmiodniowego rejsu, zdobywać będą wiedzę i umiejętności jakie powinien posiadać każdy profesjonalny Kapitan Jachtowy.
W tym roku, jako akweny szkoleniowe wybraliśmy  na pierwszy rejs wody Norwegii z portem Stavanger oraz na drugi rejs Świnoujście i kapryśne wody Morze Bałtyckie. Zapraszamy do prawdziwej żeglarskiej przygody.

 

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Plan kabin STS Kapitan Borchardt

C – kabina kapitańska
S3 – kabina bosmana
S1 – kabina mechanika
S2 – kabina kucharza
S0 – kabina oficerska

1 – kabina dwuosobowa
2 – kabina trzyosobowa
3 – kabina trzyosobowa
4 – kabina trzyosobowa
5 – kabina trzyosobowa
6 – kabina trzyosobowa

7 – kabina czteroosobowa
8 – kabina trzyosobowa
9 – kabina trzyosobowa
10 – kabina trzyosobowa
11 – kabina trzyosobowa

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe
morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

CO NA REJSIE

Na rejsie, jak na każdej jednostce STS, najważniejszym aspektem rejsu jest praca zespołowa.
Każda osoba będzie miała swój przydział do funkcji, która to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
Jest to prawdziwa szkoła żeglarstwa dla osób rozpoczynających oraz już kontynuujących swoją morską przygodę.
Szkoła ta przygotowuje przyszłych skipperów do samodzielnego zarządzania swoją własną jednostką.
Praca na żaglach, sterowanie, kotwiczenie, wachty kambuzowe, wachty portowe, sprzątanie i wiele innych zajęć
będzie nam towarzyszyć podczas tego rejsu. Dodatkowym atutem rejsu jest poznanie locji akwenu po którym będziemy się poruszali,
a gwarantuje Wam, że na pewno kiedyś tu wrócicie.

Opis rejsu sTAŻOWEGO
ze szkoleniAMI na Kapitana Jachtowego

Specjalnie dla naszych klientów wybieramy różne akweny żeglugowe z pływami i prądami jak i również wody Morza Bałtyckiego. Podczas rejsu będziemy poznawali locje terenów po jakich będziemy pływali i pod nadzorem oficerów czynnie uczestniczyli we wszystkich podstawowych zajęciach na żaglowcu.
Dla załogantów z poszerzonym programem szkolenia, zostaną dodatkowo zorganizowane zajęcia  w formie warsztatów, wykładów i zajęć praktycznych.
Zakres zajęć jak w każdym Naszym tego rodzaju rejsie będzie obejmował zajęcia z astronawigacji,  nawigacji terestycznej na pływach i prądach z używaniem tabel. W zależności od obecnych instruktorów zajęcia mogą być poszerzone o meteorologie i zajęcia z ratownictwa medycznego.
Wykładowcy którzy prowadzić będą zajęcia są wysokiej rangi Kapitanami Żeglugi oraz lekarzami w szeregach ratowników morskich.

Dla każdego coś miłego. Gwarantujemy “0” nudy a czas wypełnimy wam do ostatniej minuty. Dla wszystkich oczywiście prowadzone będą zajęcia z obsługi żagli, szkolenia z zakresu “jak zostać oficerem jachtowym” oraz zajęcia z cyklu “Profesjonalny Skipper”
Cel jaki mamy do osiągnięcia to  100 godzin na żaglowcu powyżej 20 metrów długości.

Całość załogi, 32 osoby, zostanie podzielona na cztery wachty po 7-8 osób każda. Nadzór nad każdą wachtą będzie sprawował oficer wachtowy.
Wykładowcy biorący udział w szkoleniach są wyodrębnieni z wacht i będą prowadziły dodatkowy nadzór nad wachtami.

Czcemy aby ten rejs pozostał głęboko w pamięci każdego załoganta jak i stałej załogi żaglowca.

REJS Standardowy

nie boimy się zimna rejsy na wiosnę i jesień

Tym razem trasa rejsu obejmie akwen Morza Norweskiego oraz Bałtyckiego poczynając od portu w Stavander a na Bałtyku w Świnoujściu ruszamy w morską podróż.  Celem rejsu jest uzyskanie ponad 100 godzin rejsu do stażu w czasie 7 dni. Z tego też powodu  przewiduje wejścia do jednego portu pośredniego. 
W trakcie rejsu, tak jak w poprzedniej edycji zostaną wyznaczone 4 wachty po 8 załogantów, zabezpieczające bezpieczne funkcjonowanie rejsu.

Podczas 7 dni,  w trakcie szkoleń, zostaną poruszone tematy dotyczące bezpiecznego żeglowania na jachtach, zarządzania załogą przez przyszłych skipperów, podstawowe szkolenia związane z naprawą instalacji jachtowych. Ponadto prowadzone będą szkolenia na oficerów jachtowych na jachcie. Zakres szkoleń wyznaczony będzie przez Panią Kapitan, który to został narzucony i jest wymagany przez armatora jednostki.

Codzienne obowiązki na wachtach, intensywne wykorzystanie Waszego czasu wolnego przez oficerów gwarantować Wam będzie dużo wrażeń.

Planowana trasa jaką będziemy pokonywali przebiegać będzie bez względu na warunki pogodowe ale nie zagrażające bezpieczeństwu załogi oraz jednostki.

Mamy nadzieję iż, forma rejsowa jaką zaproponujemy wspólnie z Panią Kapitan będzie miała duży wpływ na formę i przebieg rejów, które być może będziecie kontynuowali podczas własnych rejsów. Pasja z jaką będziecie przekazywali swoje umiejętności żeglarskie oraz bezpieczeństwo w rejsie, które zapewnicie swoim podopiecznym, spowoduje ciągły napływ nowych pasjonatów żeglarstwa.

morskie szwedaki

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

EDYCJA SPECJALNA
dodatkowe Warsztaty Kapitańskie przygotowujące do stopnia Kapitana Jachtowego

tylko dla załogantów z poszerzonej oferty rejsu

Dla osób, chcących poszerzać swoją wiedzę na stopień Kapitana Jachtowego zorganizowaliśmy podczas rejsu szereg warsztatów
ukierunkowanych na ten stopień. Zajęcia jak i warsztaty prowadzone będą tak jak pisaliśmy powyżej przez wykładowców, nauczycieli żeglarstwa oraz ratownika medycznego będących w stopniach kapitanów jachtowych.

Materiał szkoleniowy na zajęcia i warsztaty został przygotowany pod kątem wiedzy wymaganej na stopień Kapitana Jachtowego z dawnego programu szkolenia PZŻ. Podsumowaniem szkolenia będzie, jak niegdyś, egzamin na ten stopień. (dla chętnych)

Egzamin oczywiście, każdy z uczestników wykorzysta do weryfikacji swojej wiedzy oraz określenia obszarów jakie wymagają uzupełnienia.

Zakres tematów warsztatów:

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Warsztaty prowadzenia
oraz zarządzania dużymi żaglowcami

Wykładowca: KPT. Anna Kiełbik-Piwońska 

Pani Kapitan przybliży zasady panujące na żaglowcach, schematy zarządzania załogą, podział i przydział prac dla każdej wachty.

Nazewnictwo ożaglowania i omasztowania na żaglowcu, rodzaje komend oraz kolejność ich wykonywania. Zasady sztormowania, manewrowania, cumowania. Na warsztatach preferowana praca zespołowa oraz czynny udział uczestników.

Czas trwania wykładów około 4 godziny

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Nawigacja Terrestyczna

Wykładowca: KPT. Witold Gizler

Tu skoczymy z wiedzą ponad jachtowego sternika morskiego.
Trudny akwen nawigacyjny na Morzu Północnym. Ciężka praca na mapach z wyliczaniem prądów i pływów, określaniem wody niskiej i wysokiej na mapie, wyliczaniem pływów dla portów pośrednich nie będących w tabelach pływowych. Dodatkowo prądy, dokładne ich kierunki i zmiany czasowe. Wyznaczanie trasy rejsu z uwzględnieniem kursu kompasowego oraz kursu nad dnem. To wszystko bez Navionicsa na telefonie.

Do zajęć zostały przygotowane dla Was mapy różnorodnych pływowych akwenów oraz różnych typów. Mamy nadzieję, że to każdego mile zaskoczy.

Czas trwania warsztatów około 8 godzin

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Astronawigacja

Wykładowca: KPT. Jerzy Idzikowski

Sekstans. To co jest zagadką dla każdego młodego żeglarza.
W czasie warsztatów dużo skupienia i uwagi. Pozyskanie tej wiedzy na temat wyznaczania pozycji jachtu na akwenach nieznanych będzie stawiała Waszą wiedzę na wysokim poziomie. Ponadto, jak sama nazwa warsztatów wskazuje, dowiemy się co nieco więcej o samej Ziemi
i układzie gwiazdozbioru.

Czas trwania warsztatów około 8 godzin

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Ratownictwo medyczne

Wykładowca: Lekarz- Ratownik Medyczny JSM: Włodzimierz Klimm

Tej wiedzy nigdy nie za wiele. Wiele przypadków jakie zdążają się na jednostkach pływających oraz jak sobie z nimi poradzić w warunkach morskich uwzględniając naszą wiedzę medyczną. Jak to mówią starzy kapitanowie – tej wiedzy nigdy nie za wiele.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Warsztaty "Skiper Profesjonalny"

Program szkoleniowy Grupy Morskie Szwędaki

Instruktorzy i skipperzy pływający w grupie: Sławek, Gromek i inni:

Problematyka szerokim kołem zarysowana. Szereg procedur i umiejętności,
które musi nabyć osoba pod której nadzór zostaną oddani uczestnicy rejsu.

Program szkolenia:

 • Odbiory jachtu – na co zwracać uwagę podczas czarteru
 • Szkolenia stanowiskowe i bezpieczeństwa na jachcie dla załogi
 • Systemy ubezpieczeń skippera oraz uczestników na rejsach
 • Obsługa i naprawa jachtu podczas rejsu:
  – instalacja elektryczna
  – instalacja paliwowa
  – instalacja wodna
  – silnik i jego elementy
  – system sterowania

 • Kotwiczenie – sposoby i podstawowe zasady kotwiczenia

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Szkolenie SRC

Wykładowca: KPT. Witold Gizler

Tu, jeśli nie pamiętasz zasad, szkolenie na operatora SRC
przygotowujące do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
lub uzyskania Certyfikatu ISSA już podczas rejsu.

Jak wiadomo, każdy JSM lub Kapitan Jachtowy prowadzący samodzielnie jednostkę takie uprawnienia powinien posiadać. Na szkoleniu ponadto opisy innych urządzeń radiowych do wzywania pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w grupach ośmioosobowych tj. cała wachta dwa razy dziennie po 4 godziny pomiędzy normalnymi wachtami grupy.

Gwarantujemy Tobie szeroki program nauczania
z zakresu wiedzy Kapitan Jachtowy.

Podnosząc swoje kwalifikacje, sprawiasz iż, żeglarstwo morskie
staje się w obecnych czasach bezpieczne dla załogi
Twojej jednostki oraz innych uczestników dróg morskich.

Nasi wykładowcy

Kpt. Jerzy Idzikowski

Przez marynarzy nazywany jest „żeglarzem”, przez żeglarzy – „marynarzem”. Nie bez powodu – Jerzy Idzikowski życie dzieli pomiędzy marynarski zawód a żeglarską pasję. Łącznie na morzach i oceanach przepłynął zaś ponad 1,3 mln Mm.

 

Tak w kilku słowach możemy przedstawić naszego wykładowce. Prawdziwy pasjonat astronawigacji i pisarz wielu publikacji i książek związanych z tym tematem. Na Naszym rejsie możesz sam usłyszeć dziesiątki anegdot związanych z morzem.
morskie szwedaki
morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

NASZA PANI KAPITAN

KPT. Anna Kiełbik - Piwońska

Urodziłam się w 1979 roku. Mam męża, córkę i – co dla wielu osób jest dziwne, a nawet niezrozumiałe – łączę życie rodzinne z żeglarstwem. Da się, bo… żeglarstwo jest moją pasją i właśnie sposobem na życie. Już dawno przestałam liczyć przepłynięte mile i godziny, liczby nie mają znaczenia. Pamiętam za to ludzi i miejsca. To jest ważniejsze.

Jestem kapitanem jachtowym, posiadam uprawnienia SRC, STCW, radar-ARPA, KPP. Posiadam też uprawnienia nurkowe (Advace Water Diver + Deep Diver). Pływałam po wielu akwenach, żeglarska pasja zaprowadziła mnie m.in. na Bałtyk, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Karaibskie, przepłynęłam jako kapitan Atlantyk z St. Maarten do Horty na jachcie Delphia 47. Prowadzę także jako skipper rejsy na jachtach i katamaranach, pływam na żaglowcach: na s/y Zawisza Czarny jako kapitan-stażysta oraz na STS Pogoria i STS Kapitan Borchardt jako kapitan. 

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

A to od nas na pamiątkie

Każdy załogant, bez względu na rodzaj wybranego rejsu  dostaje od nas jako organizatora pamiątkowe ciuszki

morskie szwedaki,odzież

Czapkę z haftem

Ciepła czapeczka na główkę aby uszków nie przewiało

morskie szwedaki,rejsy i szkolenia

Bluzę polarową z haftem

Żeby plecki nie zmarzły i abyś Nas dobrze reprezentował

morskie szwedaki,rejsy i szkolenia

T-shirt z projektem rejsu

Abyś się czół jak nasz człowiek

TERMINY REJSÓW

STS Borchardt

Nr Rejsu Termin Rejsu Trasa Rejsu Rejs na Staż Kapitański Rejs + Warszaty Kapitańskie Wolne Miejsca
Borchardt 1 4-11.05.2024 Stavanger - Stavanger 3600 zł 5100 zł 4 i 2
Borchardt 2 28.09-5.10.2024 Świnoujście - Świnoujście 3600 zł 5100 zł 2 i 9

KOSZTY REJSU

Opcja I

Rejs na Staż Kapitański 3600 zł 

W kosztach uwzględniona jest składka pokładowa,
wyżywienie, ubezpieczenie podstawowe NNW i KL
oraz odzież firmowa dla uczestników

Opcja II

Rejs na Staż Kapitański + Rozbudowane Warsztaty Kapitańskie prowadzone przez instruktorów – 5100 zł

W kosztach uwzględniona jest składka pokładowa,
wyżywienie, ubezpieczenie podstawowe NNW i KL
oraz odzież firmowa dla uczestników

Brak innych kosztów.

Koszty dodatkowe: 

Pościel na pokładzie – koszt 50 zł. W przeciwnym razie każdy z załogantów jest zobowiązany do zabrania śpiwora oraz poszewki na poduszkę
Transport na akwen we własnym zakresie. Jest możliwość zorganizowania transportu na akwen.

Kaucja zwrotna: Brak.

morskie szwedaki

Przybornik rejsowy

Sprawdź wszystkie informacje dotyczące organizacji wyjazdu.

Wśród nich między innymi: 
• Ogólne warunki umowy
• Pierwszy kontakt z jachtem
• Rzeczy potrzebne podczas rejsu
• Gdzie i jak szukać lotów
• Informacje o ubezpieczeniu w czasie trwania wyjazdu.

Niech nic Cię nie zaskoczy!

Rejsy na jachtach żaglowych po ciepłych morzach. Szkolenia, poznawanie nowego,
jak i dobra zabawa!

Chcesz wiedzieć pierwszy?

Nowe trasy, szkolenia – a może rabaty?
Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkim pierwszy
dodaj się do naszej subskrypcji!