STS Borchardt
TROCHĘ HISTORII O ŻAGLOWCU

„Kapitan Borchardt” jest najstarszym żaglowcem pływającym obecnie pod polską banderą. Został zwodowany w Holandii w 1918 roku i służył początkowo jako oceaniczny statek towarowy. Przebudowany w 1989 roku, wyposażony w czternaście kabin. Do Polski sprowadzony po zakupie od szwedzkiego armatora pod nazwą Najaden jako statek szkolny. Kupiony przez obecnego właściciela 30 sierpnia 2011 roku. Uroczystość nadania nazwy odbyła się 8 października tego samego roku. Jednostkę nazwano imieniem kapitana Karola Olgierda Borchardta. Matką chrzestną żaglowca została wiceminister infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

STS Kapitan Borchardt kwateruje do 32 załogantów w dwu-, trzy- lub czteroosobowych kabinach o podwyższonym standardzie,
z których wszystkie wyposażone są w klimatyzację oraz łazienkę. Przestronny pokład oraz mesa wyposażona w rzutnik
pozwalają na zorganizowanie szkolenia, czy warsztatów.

Stałą załogę stanowią: kapitan, bosman, mechanik i kuk oraz czterej oficerowie wachtowi.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Plan kabin STS Kapitan Borchardt

C – kabina kapitańska
S3 – kabina bosmana
S1 – kabina mechanika
S2 – kabina kucharza
S0 – kabina oficerska

1 – kabina dwuosobowa
2 – kabina trzyosobowa
3 – kabina trzyosobowa
4 – kabina trzyosobowa
5 – kabina trzyosobowa
6 – kabina trzyosobowa

7 – kabina czteroosobowa
8 – kabina trzyosobowa
9 – kabina trzyosobowa
10 – kabina trzyosobowa
11 – kabina trzyosobowa

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe
morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

CO NA REJSIE

Na rejsie, jak na każdej jednostce STS, najważniejszym aspektem rejsu jest praca zespołowa.
Każda osoba będzie miała swój przydział do funkcji, która to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
Jest to prawdziwa szkoła żeglarstwa dla osób rozpoczynających oraz już kontynuujących swoją morską przygodę.
Szkoła ta przygotowuje przyszłych skipperów do samodzielnego zarządzania swoją własną jednostką.
Praca na żaglach, sterowanie, kotwiczenie, wachty kambuzowe, wachty portowe, sprzątanie i wiele innych zajęć
będzie nam towarzyszyć podczas tego rejsu. Dodatkowym atutem rejsu jest poznanie locji akwenu po którym będziemy się poruszali,
a gwarantuje Wam, że na pewno kiedyś tu wrócicie.

BIEŻĄCY REJS

Opis rejsu specjalnego ze szkoleniem na Kapitana Jachtowego

rejs majowy 2023

Specjalnie dla naszych klientów został zorganizowany trudny etap żeglugowy prowadzący z samego Amsterdamu aż do Świnoujścia.

Cała trasa będzie przebiegała przez południowe wody pływowe Morza Północnego, kapryśną i trudną rzekę Elbę, jakże unikatowy Kanał Kiloński
oraz zachodnie wody Morza Bałtyckiego. Jedynym planowanym portem pośrednim jest wyspa Helgoland na Morzu Północnym.
Całość trasy i jej czas gwarantuje nam 100 godzin na żaglowcu powyżej 20 metrów długości.

Całość załogi, 32 osoby, zostanie podzielona na cztery wachty po 8 osób każda. Nadzór nad każdą wachtą będzie sprawował oficer wachtowy.

Dla podniesienia znaczenia tego rejsu wprowadzamy dwie grupy tematyczne.

Pierwsza grupa tj. dwie wachty po ośmiu załogantów bierze udział w codziennym systemie wachtowym
oraz pracach przewidzianych dla tego systemu. Oferta podstawowa rejsu na staż kapitański.

Druga grupa tj. dwie wachty po 8 osób z wykupionym dodatkowym programem nauczania do uzupełnienia wiedzy z zakresu Kapitana Jachtowego.

Jest to pierwszy rejs tego typu, który wprowadza ten system zdobywania wiedzy żeglarskiej.
Intensywność szkoleń na rejsie zapewnia pełne zorganizowanie czasu i zadowolenie z uzyskanej wiedzy.

REJS październikowy

nie boimy się zimna

Druga edycja rejsu na staż kapitański oraz warsztatów na stopień kapitana jachtowego

Tym razem trasa rejsu obejmie akwen Morza Bałtyckiego poczynając od portu w Gdańsku, a kończąc w porcie w Świnoujściu.  Celem rejsu jest uzyskanie ponad 100 godzin rejsu do stażu w czasie 7 dni. Z tego też powodu Rejs nie przewiduje wejścia do portu pośredniego. 
W trakcie rejsu, tak jak w poprzedniej edycji zostaną wyznaczone 4 wachty po 8 załogantów, zabezpieczające bezpieczne funkcjonowanie rejsu.

Podczas 7 dni,  w trakcie szkoleń, zostaną poruszone tematy dotyczące bezpiecznego żeglowania na jachtach, zarządzania załogą przez przyszłych skipperów, podstawowe szkolenia związane z naprawą instalacji jachtowych. Ponadto prowadzone będą szkolenia na oficerów jachtowych na jachcie. Zakres szkoleń wyznaczony będzie przez Panią Kapitan, który to został narzucony i jest wymagany przez armatora jednostki.

Codzienne obowiązki na wachtach, intensywne wykorzystanie Waszego czasu wolnego przez oficerów gwarantować Wam będzie dużo wrażeń.

Planowana trasa jaką będziemy pokonywali przebiegać będzie wybrzeżem Polskim w stronę  Szwecji. Będziemy również w okolicach Bornholmu i wybrzeża Niemiec. Głównym czynnikiem wpływającym na rejs będą warunki pogodowe na które nie mamy wpływu.

Grupa osób biorących udział w warsztatach na kapitana jachtowego będzie miała swoje zajęcia przynajmniej 1-2 razy dziennie w formie warsztatów.

Mamy nadzieję iż, forma rejsowa jaką zaproponujemy wspólnie z Panią Kapitan będzie miała duży wpływ na formę i przebieg rejów, które być może będziecie kontynuowali podczas własnych rejsów. Pasja z jaką będziecie przekazywali swoje umiejętności żeglarskie oraz bezpieczeństwo w rejsie, które zapewnicie swoim podopiecznym, spowoduje ciągły napływ nowych pasjonatów żeglarstwa.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

EDYCJA SPECJALNA
dodatkowe Warsztaty Kapitańskie przygotowujące do stopnia Kapitana Jachtowego

Dla osób, chcących poszerzać swoją wiedzę na stopień Kapitana Jachtowego zorganizowaliśmy podczas rejsu szereg warsztatów
ukierunkowanych na ten stopień. Zajęcia jak i warsztaty prowadzone będą przez wykładowców, nauczycieli żeglarstwa oraz ratownika medycznego będących w stopniach kapitanów jachtowych.

Materiał szkoleniowy na zajęcia i warsztaty został przygotowany pod kątem wiedzy wymaganej na stopień Kapitana Jachtowego z dawnego programu szkolenia PZŻ. Podsumowaniem szkolenia będzie, jak niegdyś, egzamin na ten stopień.

Egzamin oczywiście, każdy z uczestników wykorzysta do weryfikacji swojej wiedzy oraz określenia obszarów jakie wymagają uzupełnienia.

Zakres tematów warsztatów:

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Warsztaty prowadzenia
oraz zarządzania dużymi żaglowcami

Wykładowca: KPT. Anna Kiełbik-Piwońska 

Pani Kapitan przybliży zasady panujące na żaglowcach, schematy zarządzania załogą, podział i przydział prac dla każdej wachty.

Nazewnictwo ożaglowania i omasztowania na żaglowcu, rodzaje komend oraz kolejność ich wykonywania. Zasady sztormowania, manewrowania, cumowania. Na warsztatach preferowana praca zespołowa oraz czynny udział uczestników.

Czas trwania wykładów około 4 godziny

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Nawigacja Terrestyczna

Wykładowca: KPT. Witold Gizler

Tu skoczymy z wiedzą ponad jachtowego sternika morskiego.
Trudny akwen nawigacyjny na Morzu Północnym. Ciężka praca na mapach z wyliczaniem prądów i pływów, określaniem wody niskiej i wysokiej na mapie, wyliczaniem pływów dla portów pośrednich nie będących w tabelach pływowych. Dodatkowo prądy, dokładne ich kierunki i zmiany czasowe. Wyznaczanie trasy rejsu z uwzględnieniem kursu kompasowego oraz kursu nad dnem. To wszystko bez Navionicsa na telefonie.

Do zajęć zostały przygotowane dla Was mapy różnorodnych pływowych akwenów oraz różnych typów. Mamy nadzieję, że to każdego mile zaskoczy.

Czas trwania warsztatów około 8 godzin

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Astronawigacja

Wykładowca: KPT. Jerzy Idzikowski

Sekstans. To co jest zagadką dla każdego młodego żeglarza.
W czasie warsztatów dużo skupienia i uwagi. Pozyskanie tej wiedzy na temat wyznaczania pozycji jachtu na akwenach nieznanych będzie stawiała Waszą wiedzę na wysokim poziomie. Ponadto, jak sama nazwa warsztatów wskazuje, dowiemy się co nieco więcej o samej Ziemi
i układzie gwiazdozbioru.

Czas trwania warsztatów około 8 godzin

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Ratownictwo medyczne

Wykładowca: Lekarz- Ratownik Medyczny JSM: Włodzimierz Klimm

Tej wiedzy nigdy nie za wiele. Wiele przypadków jakie zdążają się na jednostkach pływających oraz jak sobie z nimi poradzić w warunkach morskich uwzględniając naszą wiedzę medyczną. Jak to mówią starzy kapitanowie – tej wiedzy nigdy nie za wiele.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Warsztaty "Skiper Profesjonalny"

Program szkoleniowy Grupy Morskie Szwędaki

Instruktorzy i skipperzy pływający w grupie: Sławek, Gromek i inni:

Problematyka szerokim kołem zarysowana. Szereg procedur i umiejętności,
które musi nabyć osoba pod której nadzór zostaną oddani uczestnicy rejsu.

Program szkolenia:

 • Odbiory jachtu – na co zwracać uwagę podczas czarteru
 • Szkolenia stanowiskowe i bezpieczeństwa na jachcie dla załogi
 • Systemy ubezpieczeń skippera oraz uczestników na rejsach
 • Obsługa i naprawa jachtu podczas rejsu:
  – instalacja elektryczna
  – instalacja paliwowa
  – instalacja wodna
  – silnik i jego elementy
  – system sterowania

 • Kotwiczenie – sposoby i podstawowe zasady kotwiczenia

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Szkolenie SRC

Wykładowca: KPT. Witold Gizler

Tu, jeśli nie pamiętasz zasad, szkolenie na operatora SRC
przygotowujące do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
lub uzyskania Certyfikatu ISSA już podczas rejsu.

Jak wiadomo, każdy JSM lub Kapitan Jachtowy prowadzący samodzielnie jednostkę takie uprawnienia powinien posiadać. Na szkoleniu ponadto opisy innych urządzeń radiowych do wzywania pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w grupach ośmioosobowych tj. cała wachta dwa razy dziennie po 4 godziny pomiędzy normalnymi wachtami grupy.

Gwarantujemy Tobie szeroki program nauczania
z zakresu wiedzy Kapitan Jachtowy.

Podnosząc swoje kwalifikacje, sprawiasz iż, żeglarstwo morskie
staje się w obecnych czasach bezpieczne dla załogi
Twojej jednostki oraz innych uczestników dróg morskich.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

NASZA PANI KAPITAN

KPT. Anna Kiełbik - Piwońska

Urodziłam się w 1979 roku. Mam męża, córkę i – co dla wielu osób jest dziwne, a nawet niezrozumiałe – łączę życie rodzinne z żeglarstwem. Da się, bo… żeglarstwo jest moją pasją i właśnie sposobem na życie. Już dawno przestałam liczyć przepłynięte mile i godziny, liczby nie mają znaczenia. Pamiętam za to ludzi i miejsca. To jest ważniejsze.

Jestem kapitanem jachtowym, posiadam uprawnienia SRC, STCW, radar-ARPA, KPP. Posiadam też uprawnienia nurkowe (Advace Water Diver + Deep Diver). Pływałam po wielu akwenach, żeglarska pasja zaprowadziła mnie m.in. na Bałtyk, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Karaibskie, przepłynęłam jako kapitan Atlantyk z St. Maarten do Horty na jachcie Delphia 47. Prowadzę także jako skipper rejsy na jachtach i katamaranach, pływam na żaglowcach: na s/y Zawisza Czarny jako kapitan-stażysta oraz na STS Pogoria i STS Kapitan Borchardt jako kapitan. 

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

KOSZTY REJSU

Opcja I

Rejs na Staż Kapitanski 3500 zł 

W kosztach uwzględniona jest składka pokładowa,
wyżywienie, ubezpieczenie podstawowe NNW i KL
oraz odzież firmowa dla uczestników

Opcja II

Rejs na Staż Kapitański + Rozbudowane Warsztaty Kapitańskie prowadzone przez instruktorów – 5000 zł

W kosztach uwzględniona jest składka pokładowa,
wyżywienie, ubezpieczenie podstawowe NNW i KL
oraz odzież firmowa dla uczestników

Brak innych kosztów.

Koszty dodatkowe: 

Pościel na pokładzie – koszt 50 zł. W przeciwnym razie każdy z załogantów jest zobowiązany do zabrania śpiwora oraz poszewki na poduszkę
Transport na akwen we własnym zakresie. Jest możliwość zorganizowania transportu na akwen.

Kaucja zwrotna: Brak.

TERMINY REJSÓW NA 2023 Rok

STS Borchardt

Termin Rejsu Trasa Rejsu Staż Kapitański Wolne Miejsca
7-14.10.2023 Gdańsk - Świnoujście 3500 zł 20

Przybornik rejsowy

Sprawdź wszystkie informacje dotyczące organizacji wyjazdu.

Wśród nich między innymi: 
• Ogólne warunki umowy
• Pierwszy kontakt z jachtem
• Rzeczy potrzebne podczas rejsu
• Gdzie i jak szukać lotów
• Informacje o ubezpieczeniu w czasie trwania wyjazdu.

Niech nic Cię nie zaskoczy!

Rejsy na jachtach żaglowych po ciepłych morzach. Szkolenia, poznawanie nowego,
jak i dobra zabawa!

Chcesz wiedzieć pierwszy?

Nowe trasy, szkolenia – a może rabaty?
Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkim pierwszy
dodaj się do naszej subskrypcji!