Manewry portowe

dla początkujących i zaawansowanych

Kilka słów na temat szkolenia

Manewrówka portowa jest szkoleniem bardzo wymagającym oraz dawkującym zróżnicowaną porcję stresu każdej osobie w różnym natężeniu. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia w tym zakresie jest procesem złożonym i długotrwałym. Podczas szkolenia będziesz przyswajać sobie ważne, wartościowe nawyki i umiejętności odpowiedniego planowania każdego manewru, jego wyników i ewentualnych konsekwencji w przypadku błędu.
Szkolenie podzieliliśmy na dwa poziomy: I i II. Nasze szkolenia manewrowe umożliwią Tobie zdobycie kolejnych praktycznych doświadczeń na każdym z poziomów. Osiągnięcie pełnego doświadczenia jest możliwe jedynie dzięki wielogodzinnym ćwiczeniom i praktyce na wodzie w trakcie całego naszego żeglarskiego życia….

DLACZEGO Z NAMI ?

Do celów Naszych szkoleń proponujemy różne wielkości jednostek powyżej 14 metrów na różnych akwenach. Szkolenia w Polsce prowadzimy na jednostce Bavaria 44  w ciasnej marinie w Gdyni przy Uniwersytecie Morskim oraz w Grecji na jednostce Cyklades 50.5 w Atenach i Zatoce Sarońskiej. Ponadto dzielimy szkolenia w Polsce na dwa poziomy umiejętności dla początkujących I stopnia i  więcej zaawansowaną II stopnia, poszerzoną o dodatkowe manewry. Szkolenia w Grecji prowadzone są dla osób które chcą poznać akweny Greckie i Chorwackie. Główny nacisk nakładamy wówczas na proces kotwiczenia. Taki podział umożliwia na dobranie szkolenia do Twoich potrzeb i umiejętności.dla Ciebie w zależności od Twoich potrzeb i umiejętności. Ponadto na Naszych szkoleniach wprowadzamy promowanie nowego cyklu szkolenia dla osób prowadzących samodzielnie rejsy i osób poszerzających swoją wiedze na tematy żeglarskie. Są to warsztaty „Profesjonalny Skipper” w czasie których będziemy analizowali problematykę organizacji i prowadzenia rejsów.

PODSUMOWANIE

 • Dbamy o intensywny program szkolenia dopasowany do umiejętności i dynamiki grupy
 • Oferujemy doskonałą możliwość podniesienia poziomu umiejętności przed własnym rejsem
 • Zapewniamy szkolenia w grupach 7-osobowych, co gwarantuje efektywność szkolenia
 • Do celów szkoleniowych zapewniamy własne jachty w bardzo dobrej kondycji technicznej: Bavaria 44, Bavaria 40, w Grecji Cyklades 50
 • Szkolenia Nasze umożliwiają czerpanie wiedzy od doświadczonych instruktorów – Kapitanów Jachtowych.
 • Rozszerzamy zajęcia z manewrówki portowej o wprowadzenie do warsztatów „Profesjonalny Skipper”, których program umożliwi Tobie zdobycie wiedzy w przygotowaniu własnego rejsu.

RODZAJE SZKOLEŃ

SZKOLENIE MANEWROWE
POZIOM I

Szkolenie przewidziane dla wszystkich żeglarzy, którzy chcą doszkalać się w zakresie manewrowania jachtem.

Miejsce i czas szkolenia:

Marina Gdynia przy Uniwersytecie Morskim  pomost H. 
Tutaj   >>>  w Marinie Gdynia.
Czas przewidziany na codzienne szkolenie i warsztaty to średnio 9 godzin w godzinach 9 -20.00 w piątek do 16.00
Zajęcia prowadzone będą w grupach do 7 osób przez dwóch instruktorów

ZAKRES PROGRAMOWY

  • Obsługa poszczególnych stanowisk manewrowych na jachcie oraz zarządzanie załogantami
  • Zacieśniona cyrkulacja, zasada działania śruby napędowej, wykorzystanie tej wiedzy w praktyce
  • Łatwe i swobodne poruszanie się w marinie podczas trudnych warunków atmosferycznych z wykorzystaniem zacieśnionej cyrkulacji
  • Zasady poprawnego cumowania do nadbrzeża oraz odchodzenia od niego, z uwzględnieniem warunków pogodowych
  • Cumowanie longside przodem i tyłem, przy pomocy cumy rufowej, szpringu dziobowego lub rufowego, szpringu holenderskiego z uwzględnieniem warunków pogodowych
  • Dochodzenie do nadbrzeża rufą pod kątem prostym w wyznaczone miejsce
  • Zasada i działanie steru strumieniowego oraz jego zastosowanie podczas manewrów
  • Przygotowanie do cumowania z wykorzystaniem muringów lub na kotwicy w porcie – warsztaty teoretyczne
  • Cumowanie w Y-bomach – warsztaty teoretyczne i wprowadzenie
  • Komendy dla załogi podczas manewrów jak i  planowanie manewrów
  • Warsztaty „Profesjonalny Skipper” innowacja w szkoleniach na skippera – wprowadzenie

Podczas zajęć dużo instruktaży i wykładów uzupełniających praktykę. Na poziomie I szkolenia dążymy do uzyskania przez kursantów pewności siebie, opanowania, wykorzystania warunków  pogodowych do manewrów oraz zarządzania załogą.  Są to główne cechy które osoba prowadząca jednostkę powinna nabyć w celu bezpiecznego manewrowania jachtem.

SZKOLENIE MANEWROWE
POZIOM II

Szkolenie dla żeglarzy, którzy ukończyli szkolenie Poziom I lub chcą doskonalić posiadaną już umiejętności.

Miejsce i czas szkolenia:

Marina Gdynia przy Uniwersytecie Morskim pomost H. 
Tutaj   >>>  w Marinie Gdynia.
Czas przewidziany na codzienne szkolenie i warsztaty to średnio 9 godzin w godzinach 9 -20.00 w piątek do 16.00
Zajęcia prowadzone będą w grupach do 7 osób przez dwóch instruktorów

ZAKRES PROGRAMOWY

 • Zarządzanie załogą podczas manewrów w porcie – utrwalenie
 • Zacieśniona cyrkulacja, działanie śruby prawo i lewo skrętnej – przypomnienie
 • Zasady cumowania longside – intensywne ćwiczenia
 • Zasady i sposoby dochodzenia i odchodzenia od nadbrzeża za pomocą cum, szpringów, steru strumieniowego
 • Odchodzenie od nadbrzeża z zastosowaniem różnego rodzaju dźwigni za pomocą cum
 • Ferholung oraz Overholung na cumach i szpringach z zastosowaniem silnika
 • Samodzielne cumowanie jachtem longside bez pomocy „desantu”
 • Stawanie za pomocą kotwicy na kotwicowisku – omówienie manewrów
 • Cumowanie na muringach – zajęcia teoretyczne
 • Wpływanie i cumowanie w Y-bomach – wprowadzenie oraz intensywne ćwiczenia
 • Manewry pomocnicze podczas cumowania, awarie silnika lub urządzenie sterowego
 • Warsztaty „Profesjonalny Skipper” – wprowadzenie

Na II stopniu manewróki portowej  stawiamy na praktykę. Duża ilość zajęć praktycznych służąca do utrwalenia już posiadanej wiedzy. Program dostosowujemy do umiejętności każdego z kursantów jednocześnie realizującplan szkolenia.

Istnieje możliwość zorganizowania rejsu wieczornego do Gdańska w cenie 500 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera:

 • koszty paliwa zużytego podczas szkolenia
 • realizację programu szkoleniowego

Dodatkowa opcja:
Jest możliwość nocowania na jachcie podczas szkolenia za niewielką opłatą. Zainteresowanych prosimy o kontakt przed szkoleniem.
Koszt pokrywa wyłącznie sprzątanie jachtu po szkoleniu.

Cena nie zawiera:

 • wyżywienia podczas szkolenia
 • ubezpieczenia indywidualnego
 • opłat postojowych w portach innych niż Marina Gdynia
 • podręcznik Wydawnictwa Nautica „Manewry w Porcie krok po kroku”

Ofertę wydawnictwa znajdziesz tutaj >>>

SZKOLENIE MANEWROWE
WEEKENDOWE

Miejsce i czas szkolenia:

Marina Gdynia przy Uniwersytecie Morskim pomost H.
Tutaj   >>>  w Marinie Gdynia.
Przewidziane godziny szkolenia to:sobota 9-20.00 i niedziela 9-16.00
Zajęcia prowadzone będą w grupach do 7 osób

ZAKRES PROGRAMOWY

  • Obsługa poszczególnych stanowisk manewrowych na jachcie oraz zarządzanie załogantami
  • Zacieśniona cyrkulacja, zasada działania śruby napędowej, wykorzystanie tej wiedzy w praktyce
  • Łatwe i swobodne poruszanie się w marinie podczas trudnych warunków atmosferycznych z wykorzystaniem zacieśnionej cyrkulacji
  • Zasady poprawnego cumowania do nadbrzeża oraz odchodzenia od niego, z uwzględnieniem warunków pogodowych
  • Cumowanie longside przodem i tyłem, przy pomocy cumy rufowej, szpringu dziobowego lub rufowego, szpringu holenderskiego z uwzględnieniem warunków pogodowych
  • Dochodzenie do nadbrzeża rufą pod kątem prostym w wyznaczone miejsce
  • Zasada i działanie steru strumieniowego oraz jego zastosowanie podczas manewrów
  • Przygotowanie do cumowania z wykorzystaniem muringów lub na kotwicy w porcie – warsztaty teoretyczne
  • Cumowanie w Y-bomach – warsztaty teoretyczne i wprowadzenie
  • Komendy dla załogi podczas manewrów jak i  planowanie manewrów
  • Warsztaty „Profesjonalny Skipper” innowacja w szkoleniach na skippera – wprowadzenie

MANEWRÓWKA W GRECJI

Miejsce rozpoczęcia (zaokrętowania) i zakończenia oraz czas trwania szkolenia:
Zaokrętowanie w sobotę po godzinie 15.00  zgodnie z datą szkolenia w porcie Marina Alimos, Grecja  – tutaj>> 

Rejs szkoleniowy rozpoczynamy po zaprowiantowaniu i przygotowaniu jachtu do wypłynięcia. Zakończenie piątek o godzinie 16.00.  Wyokrętowanie w dniu następnym (sobota) do godziny 9.00. Czas przewidziany na codzienne szkolenie podczas rejsu to średnio 4 godziny

Program szkolenia:

Czas przewidziany na praktyczne szkolenie manewrowe podczas rejsu to około 26 godziny, czyli wyznaczone 5 dni w godzinach 10-16.00.
Pozostały czas wykorzystywany będzie na szkolenia teoretyczne dotyczące poszczególnych manewrów oraz na drobne szkolenia z zakresu obsługi jachtu oraz urządzeń na nim zainstalowanych. W trakcie szkolenia liczymy na czynny udział uczestników w dyskusjach, propozycjach oraz tłumaczeniu manewrów. W czasie dnia szkoleń będziemy codziennie zmieniali port zaokrętowania lub zatokę do zakotwiczenia na nocleg. W rejsie szkoleniowym znajdzie się również czas na odpoczynek i zwiedzanie.  Proponowane porty na trasie to: Agina, Epidawros, Poros, Hydra
Pozostałe zatoki i miejsca do szkolenia wybierzemy z załogą. Szkolenie ma na celu również, aby Nasi kursanci zapoznali się z akwenem  co ułatwi  Tobie jako przyszły skipper poruszanie się po znanych już wodach Greckich.

ZAKRES PROGRAMOWY

 • Sprawne zarządzanie załogą podczas manewrów portowych
 • Zasady zaokrętowania, odbioru jachtu, obsługi technicznej urządzeń oraz bezpiecznego ich używania
 • Zasady cyrkulacji jachtu oraz działania śruby napędowej
 • Zasada kotwiczenia na kotwicowiskach
 • Parkowanie longside, na muringach do nadbrzeża 
 • Parkowanie do nadbrzeża z wykorzystaniem kotwicy
 • Poprawne dochodzenie  do nabrzeża oraz cumowanie przy nim
 • Poprawne odchodzenie od nadbrzeża oraz klar morski
 • Wykorzystanie pontonu podczas cumowania
 • Analiza możliwych problematycznych aspektów przybijania oraz odchodzenia od nadbrzeża
 • Zasady zaokrętowania, odbioru jachtu, obsługi technicznej urządzeń oraz bezpiecznego ich używania
 • Zasady bezpieczeństwa na jachcie (p.poż, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy) – podstawy
 • Używanie rumpla zapasowego steru
 • Poznanie locji portów greckich co ułatwia samodzielne żeglowanie na tych wodach

Informacje dodatkowe

Koszty szkolenia:
Według cennika w tabelce na dole strony

Koszty dodatkowe:
Po zaokrętowaniu załoga robi składkę pokładową na koszty eksploatacyjne jachtu 17 euro/dzień/osoba

Składka pokładowa nie podlega zwrotowi ani podwyżce bez względu na koszty jakie ponosi armator oraz bez względu na ilość osób w rejsie

Co obejmuje kasa pokładowa:
 koszty paliwa, gazu, sprzątania po rejsie , koszty portów i kotwicowisk, koszty pontonu z silnikiem, wypożyczenia deski SUP (opcja)

Składka na jedzenie:
Jest zbierana przez kursantów według swojego uznania i powinna zapewnić wyżywienie na pokładzie całej załodze wraz z instruktorem i
nie powinna być większa od 10 euro/dzień/osoba

Kaucja zwrotna:
0 euro od osoby na zabezpieczenie umyślnych uszkodzeń

Transport na akwen:
Transport lotniczy na lotniska:
Ateny
Pomagamy w szukaniu połączeń lotniczych
Linki do linii lotniczych znajdziesz w „Przyborniku rejsowym”

morskie szwedaki,rejsy w portugalii

Pozostałe KURSY DOSZKALAJĄCE

Rejsy na staż Kapitański

NA GIBRALTARZE

Rejsy 100 godzinne na jednostce o długości > 20 m. na wodach pływowych Gibraltaru. Rejs na jachcie Chelenge 67 o masie 50 ton i wielkości ożaglowania do 400m.

Manewrówka Portowa

Manewrówka portowa dla JSM

Kurs przeznaczony dla sterników którzy w przyszłości samodzielnie będą lub już prowadzą jachty. Zdobądź profesjonalne doświadczenie.
profesjonalny skipper

PROFESJONALNY SKIPPER

Warsztaty dla Jachtowych Sterników Morskich przejmujących rolę Skipperów na przygotowywanych i prowadzonych przez siebie rejsach.
morskie szwedaki,manewrówka w grecji

TERMINY SZKOLEŃ

MANEWRÓWKA W TYGODNIU

Manewrówka 3 dniowa

Nazwa szkolenia Termin szkolenia 3 dniowego Koszt Miejsca
Manewrówka 16 4-6.10.2023 1 200zł 3
Manewrówka 17a (2 dni pn-wt) 9-10.10.2023 1 000 zł 1
Manewrówka 17 11-13.10.2023 1 200zł 4
Manewrówka 18 25-27.10.2023 1 200zł 6

MANEWRÓWKA WEEKENDOWA

Manewrówka - weekendowa

Nazwa szkolenia Termin szkolenia weekendowego Koszt Miejsca
Manewrówka weekend 7 14-15.10.2023 1 200zł brak miejsc
Manewrówka weekend 1 kwiecień 2024

Terminy Kursów w Grecji 2023

Manewrówka Grecja

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Koszt Miejsca
Manewrówka Grecja (katamaran + jacht 50) 20-27.04.2024 2 900zł 12 miejsc

Rejsy na jachtach żaglowych po ciepłych morzach. Szkolenia, poznawanie nowego,
jak i dobra zabawa!

Chcesz wiedzieć pierwszy?

Nowe trasy, szkolenia – a może rabaty?
Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkim pierwszy
dodaj się do naszej subskrypcji!