Kursy Instruktorskie

Szkolenie przeznaczone dla czynnych żeglarzy i motorowodniaków, którzy swoją pasję łączą z ciężką pracą przekazywania umiejętności
i nauczania sztuki żeglarskiej. Wszystkich chętnych, posiadających wiedzę o żeglowaniu i sportach motorowodnych zapraszamy wspólnie ze szkołą instruktorów SKIPPER  na kursy na instruktora żeglarstwa lub/ i Instruktora Sportu w dziedzinie sporty motorowodne.Zajęcia prowadzimy w ośrodkach sporu w Charzykowy oraz Gdyni – Marina.

 

Rodzaje Licencji

Instruktor Sportu
w dyscyplinie Żeglarstwo
uprawnienia państwowe

sternik motorowodny

Instruktor Sportu
w dyscyplinie Sporty Motorowodne
uprawnienia państwowe

Instruktor ISSA 
(International Sailing Schools Association)

• Sea Power Instructor
• Sea Sailing Instructor
licencja ISSA

Podczas naszych szkoleń stawiamy na profesjonalizm.
Do wyszkolenia prawdziwego instruktora wymagany jest cały program zajęć praktycznych i korekta technik nauczania zaraz w pierwszej fazie szkolenia.
Zajęcia teoretyczne prowadzone zdalnie nie gwarantują tej wiedzy. Sam musisz podjąć decyzję, jaka metoda jest najbardziej odpowiednia i jaki poziom będzie prezentował instruktor.
My stawiamy na praktykę i profesjonalizm.

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Do czego uprawnia patent

Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo lub sporty motorowodne możesz ubiegać się o pracę na obozach żeglarskich, prowadzić zajęcia
w klubach sportowych i szkolnych kołach, być w składzie komisji egzaminacyjnej – jeśli spełnisz i otrzymasz uprawnienia egzaminatora. Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień
Żeglarz Jachtowy
 lub/i Sternik Motorowodny.

Uprawnienia państwowe wystawia jednostka uprawniona do egzaminowania na powyższe stopnie instruktorskie i są to uprawnienia Państwowe.
Certyfikat Instruktora ISSA wystawiany jest przez federację ISSA Poland przez podmiot do tego upoważniony z Licencją.

Podmiotem egzaminacyjnym naszych kursów jest Szkoła Instruktorów SKIPPER – Witold Gizler

Opis szkolenia

Program nauczania na Instruktora Sportu jest realizowany przez instruktorów  w  oparciu o program szkolenia kompatybilny z programem PZŻ  –  Polskiego Związku Żeglarskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców odpowiedzialnych za poszczególne tematy takie jak: pedagogika, metodyka nauczania, prawo oraz kapitanów jachtowych na zajęciach praktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć.
Stawiamy na praktykę i wyszkolenie.
 

Wymagania od kandydata na stopnie instruktorskie:

    • mieć ukończone 18 lat,
    • posiadać przynajmniej jeden z patentów żeglarza jachtowego lub/ i sternika motorowodnego
    • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
    • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
    • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
W związku ze specyfiką kursów instruktorskich kierowanych do zainteresowanej grupy odbiorców, na stronie umieszczamy tylko podstawowe informacje dotyczące prowadzenia szkoleń. Czas który musisz poświęcić na szkolenie to kilka dni. To Ty decydujesz o poziomie swojego wyszkolenia i profesjonalizmu w zawodzie który będziesz wykonywał. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia.

Kurs Weekendowy

2-3 spotkania online + 1-2 dniowe szkolenie stacjonarne teoretyczne + 2 dniowe szkolenie praktyczne

Szkolenie rozpoczynamy spotkaniem online w dniu rozpoczęcia. Następnym etapem są 1-2 spotkania online  w terminach ustalonych. Celem jest przygotowanie się do szkolenia teoretycznego stacjonarnego którego miejsce zostanie ustalone z instruktorem. Podsumowaniem całości szkolenia jest praktyka oraz egzamin. Wszystkie terminy szkoleń podane są w tabelkach na dole strony.

Do kursów można dołączyć w każdej chwili. Ewentualne zmiany terminów (kontynuacji) szkoleń możliwe po ustaleniu z prowadzącym.

Kurs stacjonarny

W przypadku szkolenia stacjonarnego całość szkolenia jest przeprowadzona w jednej lokalizacji i jest poprzedzona dwoma szkolenia mi wprowadzającymi online.

Ze względu na duże zainteresowanie – terminy kursów ustalamy bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej.

Miejsce organizacji kursu

W związku z dużym zainteresowaniem kursami, miejsca kursów będziemy ustawiali bezpośrednio z grupę.
Mogą to być w: Gdynia, Warszawa, Charzykowy.

Egzaminy przeprowadzane będą po zakończeniu cyklów szkoleń praktycznych, w ostatnim dniu szkolenia.

KOSZT KURSÓW

Kursy Instruktora SPORTU
w dyscyplinie żeglarstwo

szkolenia weekendowe
cena
– 1550 zł

szkolenia stacjonarne 5 dni
1800 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA
dodatkowo 150 zł do kursu        

Kursy Instruktora SPORTU
w dyscyplinie sporty motorowodne

szkolenia weekendowe
cena
– 1250 zł

szkolenia stacjonarne 3 dni
1400 zł

Instruktor motorowodny ISSA 
dodatkowo
150 zł  do kursu

Kursy Instruktora SPORTU
dwie dyscypliny

szkolenia weekendowe
cena
– 2250 zł

szkolenia stacjonarne 5 dni
2500 zł

Instruktor  ISSA
dodatkowo 200 zł do kursu

Koszt kursów nie obejmuje: dojazdów, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów.

Koszt egzaminów: 

Instruktor Sportu  – 250 zł  za egzamin jednej dyscypliny sportu z legitymacją/
Instruktor ISSA
– 350 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją

Podstawą przystąpienia do kursu jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości szkolenia. Pozostałą część należności należy wpłacić w ustalonym indywidualnie terminie do czasu egzaminów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami.

Płatność realizujemy w dwóch ratach 50% przed rozpoczęciem szkolenia oraz 50%  w trakcie trwania szkolenia.
W przypadku kiedy szkolenie będzie refundowane – 100% kwoty szkolenia , w celu wystawienia faktury.
Płatność za egzaminy – w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

TERMINY SZKOLEŃ

szkolenia weekendowe

Kursy Instruktorskie

Nazwa szkolenia Zajęcie on-line Zgrupowanie teoretyczne Gdynia lub Warszawa Zgrupowanie praktyczne Charzykowy lub Gdynia
I ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie
II

szkolenia StacjonaRne

Kursy Instruktorskie stacjonarne

Nazwa szkolenia Termin szkolenia stacjonarnego Poprzedzające szkolenia online Miejsce szkolenia
Szkolenie stacjonarne I ustalany z grupą termin do ustalenia Charzykowy
morskie szwedaki

Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie

Pozostałe KURSY DOSZKALAJĄCE

elinca

Rejsy na staż Kapitański

NA GIBRALTARZE

Rejsy 100 godzinne na jednostce o długości > 20 m. na wodach pływowych Gibraltaru. Rejs na jachcie Chelenge 67 o masie 50 ton i wielkości ożaglowania do 400m.

Manewrówka Portowa

Manewrówka portowa dla JSM

Kurs przeznaczony dla sterników którzy w przyszłości samodzielnie będą lub już prowadzą jachty. Zdobądź profesjonalne doświadczenie.
profesjonalny skipper

PROFESJONALNY SKIPPER

Warsztaty dla Jachtowych Sterników Morskich przejmujących rolę Skipperów na przygotowywanych i prowadzonych przez siebie rejsach.

Rejsy na jachtach żaglowych po ciepłych morzach. Szkolenia, poznawanie nowego,
jak i dobra zabawa!

Chcesz wiedzieć pierwszy?

Nowe trasy, szkolenia – a może rabaty?
Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkim pierwszy
dodaj się do naszej subskrypcji!